Foreslår ny finansieringsordning for NRK

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Ekspertgruppen ledet av Tore Olaf Rimmereid leverte i dag sin rapport om fremtidige finansiering av NRK til kulturminister Linda Helleland. Ekspertgruppen er delt i sitt syn, men et flertall støtter en modell med et boligbasert finansieringsbidrag der betalingsplikt knyttes til bolig og de(n) som disponerer denne.

- Når det gjelder offentlig finansiering av NRK må den være helt avhengig av at allmennkringkasteren drives uten kommersielle konkurranseflater som begrenser mulighetene til å drive kommersiell medievirksomhet. En mer forutsigbar finansiering for NRK vil kunne avhjelpe NRKs behov for å ha høyest mulig dekning for å legitimere betalingen, og bidra til at NRK i større grad kan fokusere på innhold andre aktører i mindre grad leverer. I dag er NRKs innholdsmessige profil for lik andre, kommersielle aktørers profil, sier fagsjef Bjørn Wisted. 

Ekspertgruppen er delt i sitt syn, men et flertall støtter en modell med et boligbasert finansieringsbidrag der betalingsplikt knyttes til bolig og de(n) som disponerer denne. Denne modellen innebærer at man går bort fra prinsippet om betaling for bruk, og innfører et prinsipp om betaling for mulighet til å benytte seg av tilbudet. Bedrifter og institusjoner foreslås holdt utenfor. Det foreslås at NRK skal administrere ordningen. Gruppen ble oppnevnt 2. oktober 2015 for å utrede alternative modeller for finansiering av NRK. Basert på den teknologiske utviklingen mener gruppen at dagens finansieringsmodell ikke er egnet for fremtiden.

 

HER ER RAPPORTEN