Fremtiden for NRK og kommersielle medieaktører

Publisert

- Utgangspunktet for debatten om NRKs rolle må være fremtiden. Vi har hatt en harmonimodell i norsk mediebransje og det er ikke selvsagt at dette fortsetter slik vi leser utviklingen, sa MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey på seminar hos kulturministeren mandag.

Kulturministeren hadde invitert til åpent innspillseminar i forbindelse med Stortingsmeldingen om allmennkringkasterne NRK og TV2 som legges frem i juni.

Hvor er vi om fem år?

- Vi ser at stadig mer av mediekonsumet skjer på små enheter, brett og mobil. Stadig mindre skjer lineært eller analogt (papir). Stadig mer er også basert på levende bilder. Aktører som tidligere opererte i hver sin silo møtes i økende grad på samme plattform – den digitale og i særlig grad den mobile.

Hvordan skal vi fremover sikre at publikum får tilgang til godt norsk innhold, laget om norske forhold for et norsk publikum. NRK skal være viktig også i fremtiden. Samtidig er det helt nødvendig at vi klarer å opprettholde en vital og økonomisk sunn kommersiell mediebransje, sa Øgrey før hun skisserte konkrete løsningsforslag.

Øgrey delte forslagene inn i de hun mener det er bred oppslutning om og de forslagene hun forventer vil skape diskusjon. Følgende forslag opplever MBL det er stor oppslutning om: 

  • Lisensen bør være inntekten som finansierer all NRK virksomhet.
  • NRK bør sikres en mer forutsigbar finansiering, kan gi rom for at man produserer i enda større grad innhold som andre aktører ikke produserer og mindre fokus på å importere publikumsfavoritter – men heller produsere dem selv og eksportere til andre.
  •  Skilles mellom eier og generalforsamling og kontrollfunksjonene og at disse rollene innehas av to forskjellige departement.
  • Politikerne må styre i stort og la kringkastingssjefen være redaktør
  • Dagens NRK plakat må fjernes – og erstattes av reviderte, mindre omfattende vedtekter.

- Sammen med NRK skal de kommersielle mediehusene levere etterspurt, godt norsk innhold også i fremtiden. Da må vi ta de rette valgene nå, sa Øgrey og foreslår følgende :

  • NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet
  • Det betyr at NRK ved kringkastingssjefen plikter aktivt selv å vurdere de konkurransemessige effektene av sitt tilbud, ikke bare i forbindelse med utviklingen av eventuelle nye tjenester, men også innenfor kjernevirksomheten.
  • NRK produsert innhold må kunne deles med andre norske innholds aktører, det må aktivt legges til rette for at for eksempel arkivene kan fritt benyttes. Dette er skapt med felleskapets midler, og bør kunne står til disposisjon for andre også. En skatt – som vi bør få klarert så flere kan få glede av det.

Øgrey avsluttet med å advare om at harmonibalansen fort kan forrykkes og dersom ikke NRK som en dominerende statlig aktør ikke selv har et selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfold. Her er oppgaver nok for alle, så hvorfor må NRK gjøre de tingene som løses godt av andre, spurte hun.