Fremtidens NRK defineres nå

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Når Kringkastingsmeldingen legges frem for Stortinget i juni, er det knyttet store forventinger til hva regjeringen vil foreslå. –Vi støtter at NRK må ha en forutsigbar finansiering også i fremtiden. Hvordan innretningen på finansieringen skal være er det riktig å diskutere, sier Randi S. Øgrey, adm. dir. i MBL.

Fremtiden for NRK handler om hvilke mandat allmennkringkasteren skal ha innenfor hvilke rammer.-Det er disse rammene som må defineres ut fra den nye mediehverdagen og de mange nye plattformene medieinnhold i dag konsumeres på, sier Øgrey.

Et utvalg nedsatt av MBLs hovedstyre leverte i oktober 2014 rapporten "Hva nå NRK?". Rapporten foreslår konkrete tiltak til hvordan NRKs rolle kan defineres i fremtiden. LES RAPPORTEN HER.

Samfunn- og næringslivforskning (SNF) leverte før påske en rapport hvor de har sett på om NRK er en trussel mot landets lokal- og regionalaviser på oppdrag fra Kulturdepartementet. Den rapporten finner du her.

Minervas Kristian Meisingset analyserer rapportene og konkluderer med at NRK er en reell trussel til de kommersielle mediehusene, se kommentarartikkel her.