Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Innfører digital pliktavlevering

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Stortinget vedtok den 9. juni endringer i pliktavleveringsloven. Lovendringen medfører at også digitale dokument på internett blir omfattet av avleveringsplikten.

Endringen innebærer for det første at Nasjonalbiblioteket får rett til automatisk innsamling av norsk materiale som er tilgjengelig for alle på internett. Nasjonalbiblioteket har også fått rett til å kreve avlevering av det digitale grunnlagsmaterialet i tillegg til utgivelsesformatet. Det vil si at et forlag må levere en digital fil i tillegg til papirboken. Dette er for å unngå at Nasjonalbiblioteket i etterkant må digitalisere det som allerede finnes i digital form.

- Det er viktig at vi som nasjon tar vare på historia vår. De tankene og ideene som tidligere ble skrevet ned på papir forteller oss i dag om hvordan litteraturen, samfunnet og ordskiftet har utviklet seg. I dag har vi både bøker, aviser og samfunnsdebatter i digital form, publisert på internett. Vi må sikre at også dette materialet blir tatt vare på for forskere både nå og i framtida, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Formålet med pliktavleveringslova er å ta vare på materialet for ettertida slik at det kan bli brukt som kildemateriale for forsking og dokumentasjon.

Har du som er MBL-medlem spørsmål vedr. denne saken – ta kontakt med Pernille Børset pb@mediebedriftene.no