Innovasjons- og utviklingsordning for nyhets- og aktualitetsmedier

Publisert

Kulturdepartementet har i dag sendt utkast til forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier på høring. Dette er en oppfølging av regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018 om å opprette en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning.

Fra pressemeldingen: 

- Mediemangfoldsutvalget peker på at en av de største utfordringene nyhetsmediene står ovenfor er å tilpasse seg endringene i brukervaner og inntektsstrømmer, og håndtere overgangen til digital publisering. Jeg er derfor glad for at vi har fått satt av 7 mill. kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i statsbudsjettet for 2018, og jeg ser fram til å motta innspill om hvordan ordningen best kan innrettes, sier kulturminister Trine Skei Grande

Formålet med ordningen er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling hos nyhets- og aktualitetsmedier. Ordningen skal særlig fremme redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier.

MBL vil levere høringsuttalelse.

Høringsdokumentene er lagt ut på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/2591304