Jobber for å få levert flest mulig lørdagsaviser

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

På lørdag slutter Posten å distribuere aviser og det er mange som ikke vil få lørdagsavisen før mandag. Da det ble kjent at distribusjon på lørdager i fremtiden skulle dekkes av en ny leverandør, Kvikkas og avisenes egne distribusjonsløsninger, satte Helthjem ned Prosjekt lørdag i tett samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening.

- Helthjem og vi så tidlig at sentral koordinering av en så stor logistikkoperasjon var helt nødvendig for å oppnå et så godt resultat som mulig. Alternativet var at de vel 100 avisene med lørdagsutgave måtte finne løsninger hver for seg. Avisene ble i liten grad involvert i anbudsprosessen som ble vunnet av Kvikkas, og Samferdselsdepartementet valgte i høst å ikke følge bransjens råd om å legge opp til en lengre implementeringstid av en svært omfattende logistikkoperasjon. sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL.

Den største utfordringen nå er avstand mellom trykkeri og innleveringspunktet. -Det er imidlertid langt bedre nå enn det som lå i den opprinnelige kontrakten mellom Samferdselsdepartementet og Kvikkas. Prosjekt lørdag har presentert sine analyser og kommet med forslag til forbedringer som det er tatt hensyn til, sier han. 
I alt er rundt 30 personer involvert i å finne løsninger for lørdagsomdelingen, og målet er selvsagt å få på plass løsninger for så mye som overhodet mulig til lørdagene fremover.