Foto:

Lokalradio må sikres bærekraftige vilkår

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

I en fersk høringsuttalelse til Kulturdepartementet i forbindelse med digitaliseringen på radiofeltet fremmer MBL følgende fire hovedpunkter:

• Lokalradiostasjoner må sikres plass i det utbygde DAB-nettet til en kostnad de kan leve med. 

• Lokalradiostasjoner som ønsker å fortsette å sende på FM-båndet bør i en overgangsperiode ha anledning til det. 

• Det bør legges til rette for utbygging av lokale DAB-nett for de som ønsker det. 

• Det bør vurderes statlige tilskuddsordninger for å sikre lokale sendinger i DAB-nettet med minst like god dekning som i dag på FM-nettet.

MBLs høringsuttalelse her.