Lørdagsavisen skal fortsatt frem

Denne uka kom høringsbrev fra Samferdselsdepartementet med forslag til endringer i Postens konsesjon. Bakgrunnen er den nye postloven, som er vedtatt og trer i kraft 1.1.16. Lovendringen implementerer bl.a. EUs tredje postdirektiv, noe som medfører full liberalisering av postmarkedet. Videre reduseres antall omdelingsdager fra seks til fem. Særskilte løsninger skal ivareta omdeling av aviser på lørdager, men disse er ikke på plass ennå.

Forslaget til endringer i Postens konsesjon fanger opp dette, og det blir foreslått en overgangsordning for lørdagsomdeling av aviser, siden ny ordning for omdeling av aviser ikke kan innføres fra 1.1.16. I overgangsperioden, som ikke er spesifisert, skal Posten ha ansvar for lørdagsomdeling av aviser, og prisene skal være som for andre dager. 

- Vi kommer til å sende høringsuttalelse og følge den videre prosessen tett. Her er det viktig at departementet har en god dialog med bransjen frem til en ny ordning er på plass, slik at avisenes og abonnentenes behov for å få avisene frem på lørdager ivaretas på best mulig måte, sier fagsjef Bjørn Wisted i Mediebedriftenes Landsforening.