Må tilbakebetale pressestøtte

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Medietilsynet har utbetalt produksjonstilskudd i henhold til den opprinnelige budsjettrammen for 2015 på kr 308 mill., men Stortinget reduserte i juni rammen for produksjonstilskuddet med 5 millioner kroner til kr 303 mill. for å finansiere økt norsk innsats i forbindelse med den humanitære krisen i Syria og nærområdene.

Ved en inkurie er dette ikke blitt hensyntatt i forbindelse med utbetalingen, skriver Medietilsynet på sin nettside.

Aviser som har fått tilskudd vil derfor få krav om å betale tilbake ca. 1,6 prosent av utbetalt tilskudd for året.

Opprinnelig tildelt beløp her. 

Korrigert liste for produksjonstilskudd 2015 finner du her.