Mediepolitikk er også demokratipolitikk

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Under tirsdagens statsbudsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen viste MBL til Mediemangfoldsutvalget som sa at «I dagens og de nærmeste årenes situasjon er ikke mediepolitikk bare mediepolitikk, men demokrati- og mediepolitikk.» MBL advarte mot å kutte i mediestøtten, slik regjeringen har foreslått, og ba dessuten om inflasjonsjustering og at forslaget om innovasjonspott på syv mill. opprettholdes.

Under tirsdagens statsbudsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen viste MBL til Mediemangfoldsutvalget som sa at «I dagens og de nærmeste årenes situasjon er ikke mediepolitikk bare mediepolitikk, men demokrati- og mediepolitikk.» MBL advarte mot å kutte i mediestøtten, slik regjeringen har foreslått, og ba dessuten om inflasjonsjustering og at forslaget om innovasjonspott på syv mill. opprettholdes.