Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Moderniserer åndsverkloven

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Stortinget sa i går ja til regjeringens forslag om generell avtalelisens, som skal gjøre det enklere å avtale bruk av åndsverk.

- Opphavsretten er avgjørende for at både de som investerer i og de som utvikler åndsverk sikres økonomisk utbytte av sin kreative virksomhet.  For å bidra til utviklingen av kreative næringer er derfor sterk beskyttelse av opphavsretten et klart premiss for regjeringens politikk, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Åndsverkloven skal samtidig sørge for at det som skapes er tilgjengelig for samfunnet. Å balansere rettighetshavernes interesser mot brukernes, er derfor en viktig oppgave for loven.

Forenklet klarering er i tråd med EUs planer om et nytt digitalt forbrukermarked, og vil også være et tema i det videre arbeidet med en ny åndsverklov i Norge. Departementet avholdt 9. juni i år et innspillseminar der alle interessegrupper ble invitert til dialog om dette arbeidet.

Lovforslaget har to hoveddeler:

Den første delen gjelder reglene om avtalelisens. Det foreslås også visse endringer i tvisteløsningsreglene for avtalelisens på undervisningsområdet og området for videresending av kringkastingssendinger.

Den andre hoveddelen av proposisjonen gjelder gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU). Direktivet skal løse problemene med å klarere bruk av verk i digitale bibliotek i tilfeller der man ikke finner opphavsmannen eller andre rettighetshavere til verket. Det foreslås at direktivet gjennomføres ved nye regler i åndsverkloven.