Nettnøytralitet blir lovfestet

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

EU vedtok høsten 2015 lovfesting av nettnøytralitet. Nettnøytralitet betyr at all trafikk på internett i prinsippet skal likebehandles. Etter EØS-avtalen skal disse reglene tas inn i norsk lovgivning.

EU-reglene innebærer i hovedsak tilsvarende nettnøytralitetsprinsipper som vi har i dagens frivillige norske retningslinjer. Imidlertid inneholder forordningen en del unntak som må defineres nærmere. MBL har derfor påpekt i en fersk høringsuttalelse at prinsippet om, og håndheving av nettnøytralitet er av avgjørende betydning ikke bare for norske medier, men også for innovasjon og sunn konkurranse i samfunnet som helhet. – Vi ber regjeringen om å bidra til å hindre at lovfestingen muliggjør ulike former for potensielt nøytralitetsundergravende aktivitet, i strid med de overordnede juridiske og politiske hensynene reguleringen skal ivareta, sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL.