NRKs arkiver er folkets felles eiendom

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

NRKs fjernsynsarkiver skal sikres og bevares gjennom en nysignert samarbeidsavtale mellom Nasjonalbiblioteket og NRK. Dette må innebære at alle landets mediehus fritt kan benytte dette innholdet.

- Det er flott at kringkastningssjefen slår fast i pressemeldingen at NRK arkivene er hele befolkningens eiendom. Vi imøteser at dette faktisk innebærer at arkivstoff fra den tiden NRK var eneste fjernsynsformidler blir fritt tilgjengelige for alle landets mediehus, og på alle plattformer, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey. Hun har følgende forventninger til NRK og Nasjonalbiblioteket: Nasjonalbiblioteket må snarest gjøre stoffet tilgjengelig for mediehusene på en enkel og ubyråkratisk måte. Stoffet må også, når det er etablert rutiner for det, kunne gjøres tilgjengelig raskt, slik at nyhetsprodusenter får stoffet når de trenger det.  Det må også være anledning til å lage kommersielle tjenester med utgangspunkt i dette materialet for alle norske mediehus. Eventuelle utfordringer knyttet til bruk utenfor NRK må løses av NRK, Nasjonalbiblioteket og eventuelt Kulturdepartementet i fellesskap.

- Gjenbruk av NRKs stoff vil være klok mediepolitikk, og vil åpne muligheter for mediehusene samtidig som folk vil kunne få glede av den kulturhistoriske skatt som NRK sitter på, sier Øgrey.