NRKs virksomhet må avgrenses

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

NRKs virksomhet må balanseres og avgrenses mot privat, kommersiell medievirksomhet. Les MBLs høringssvar om NRK-plakaten her.

I et demokratisk samfunn må statsfinansierte medieforetaks virksomhet balanseres og avgrenses opp mot privat kommersiell medievirksomhet. Dette må være det prinsipielle utgangspunktet for en vurdering av NRK-plakaten.

NRK er en mediegigant i det norske medielandskapet. NRKs lisensinntekter i 2013 var på 5,1 mrd. kroner. NRK sysselsetter nesten 1/5 av alle journalister og redaktører i Norge og når daglig ut til 90 prosent av befolkningen. Av hensyn til det fremtidige mediemangfoldet er det viktig at det settes klare rammer for hvordan NRK kan bruke sine finansielle og redaksjonelle muskler.

NRK må få et selvstendig ansvar for å bidra til å opprettholde det norske mediemangfoldet. NRK må bli pålagt å vurdere de konkurransemessige effektene av sitt tilbud.

MBL mener videre at NRKs kjernevirksomhet skal være produksjon og kringkasting av radio- og tv-programmer.  Et sentralt punkt er også at NRK ikke skal drive kommersiell virksomhet.

LES MBLs HØRINGSNOTAT