Nullmoms for nyhetsmedier fra i dag

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Momsfritaket på digitale nyhetstjenester har virkning fra i dag. – Dette er en merkedag for redaksjonelle medier og første skritt i forhold til å få virkemidler som ivaretar det norske mediemangfoldet og stimulerer til innovasjon, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

I Norge har vi lang tradisjon for ikke å skattlegge det frie ord, denne tradisjonen videreføres nå inn i den digitale tidsalderen.

- Momsfritaket er også en viktig anerkjennelse av medienes samfunnsoppdrag fra et samlet Storting som er opptatt av at mediebransjen skal lykkes i sin innovasjon.

Forskriftene for nye regler for merverdiavgift er i dag vedtatt i statsråd og Norge er dermed første land i verden som innfører nullmoms på digitale nyhetsmedier.  –Praktiseringen av fritaket må bidra til å understøtte innovasjon og nye forretningsmodeller slik kulturministeren påpekte i pressemeldingen da ESA vedtok å notifisere momsfritaket, sier Øgrey.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland i pressemelding 25. januar:

"Dette er en stor dag for norske medier og mediebrukere. Dette vil gi mer innovasjon og er en styrking av forretningsmodeller i norsk mediebransje." 

"Nyhetsmedier spiller en uvurderlig rolle for demokratiet og samfunnsdebatten, og bør ha nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som brukes for å formidle innholdet. Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et hinder for innovasjon og omstilling i mediebransjen. Jeg er derfor stolt over at Norge nå blir første land i Europa som innfører avgiftsfritak for elektroniske nyhetsmedier."

Her er skattedirektoratets rundskriv