Ny høring om sportssendinger på TV

Medietilsynet har laget utkast til retningslinjer for fastsettelse av vederlag for store sportsbegivenheter og dette er nå på åpen høring. MBL har tidligere uttrykt stor skepsis til å regulere mediemarkedet på et område hvor markedet fungerer tilfredsstillende, og vil sende inn ny høringsuttalelse innen fristen 16. mai 2014.