Nye utbetalingsrutiner for produksjonsstøtten?

Mediebransjen øyner håp om endrede utbetalingsrutiner for produksjonsstøtten. Kulturminister Thorild Widevey ble nylig utfordret om dette i et skriftlig spørsmål i Stortinget.

Stortingsrepresentant Ruth Mari Grung (A) reiste spørsmålet om å tilrettelegge for utbetalingsrutiner av produksjonsstøtten som gir støttemottakerne økt forutsigbarhet. Thorhild Widvey svarer -Jeg forstår avisenes behov for tidlig avklaring av de økonomiske driftsrammene. Jeg vil derfor, i samarbeid med Medietilsynet, se nærmere på om det er mulig å få utarbeidet en prognose for beregning av tilskuddet på et noe tidligere tidspunkt, sier hun. -MBL har flere ganger foreslått at aviser som mottar støtte må få vite årets beløp så tidlig som mulig og vi synes derfor det er positivt at Grung tar opp dette og at kulturministeren vil se om det er mulig, sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL.

Se spørsmålet fra Grung og svaret fra Widvey her