Nytt om lørdagsomdeling

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Det nærmer seg tidspunktet for endringen av ombæringen av lørdagsavisen. "Prosjekt Lørdag er i gang med en inngående analyse av situasjonen for slik å få en best mulig oversikt over muligheter og utfordringer knyttet til områder, dekning og adresser.Vi er opptatt av å ha en tett dialog og et godt samarbeid med Kvikkas for å sikre at det blir en så bra overgang som mulig fra Postens ruter til Kvikkas sine ruter. HeltHjem og Kvikkas samarbeider for å sikre god regularitet og punktlighet på leveransene", skriver Andreas Winther som leder prosjektet for HeltHjem.

"Det vi ser gjennom det arbeidet som nå gjøres i Prosjekt Lørdag er at vi står overfor noen utfordringer. Dette vil gjelde både på HeltHjem sine ruter og på Kvikkas sin ruter.

Kvikkas etablerer 20 innleveringspunkt, noe som betyr endring i lokalisering av enkelte punkter, og dermed også endring i fremføringen. Gitt trykkerienes lokasjon og trykketider kan dette føre til at enkelte av avisene får problemer med å rekke frem i tide. Vi er i dialog med Kvikkas om å få utsatt fristen i områder hvor vi ser knapphet, noe Kvikkas har sagt seg positiv til å se på.

En konsekvens av endring i innleveringsstruktur vil medføre ekstra kostander til fremføring for avisene.

Også hos HeltHjem vil den nye ordningen bety endringer. En del abonnenter tidligere distribuert av Posten innenfor HeltHjem sitt dekningsområde må fra og med 5. november håndteres av HeltHjem. 

Prosjekt Lørdag er opptatt av at den innsikten vi har, og som vi nå skaffer oss gjennom analysene, skal bli gjort kjent for Samferdselsdepartementet. Vi har derfor bedt om og fått tilsagn om et møte i uke 40 for å informere departementet om konsekvenser og mulige løsninger vi ser."