Øgrey med i mediemangfoldsutvalget

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Kulturministeren presenterte i dag det nye mediemangfoldsutvalget. Utvalget skal ledes av adm. dir. Knut Olav Åmås fra Fritt Ord og Mediebedriftenes adm. dir Randi S. Øgrey har også takket ja til å sitte i utvalget.

- Jeg har håp og forventning om at mediemangfoldsutvalget klarer å samle seg om noen gode forslag som sikrer at publikum får tilgang til godt norsk innhold, laget om norske forhold for et norsk publikum, sier Randi S. Øgrey fra MBL.

- Regjeringen vil legge til rette for en bred offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Et mangfold av medietilbud er avgjørende for et velfungerende demokrati og for ytringsfriheten. Vi må nå se om virkemidlene våre er innrettet slik at de bidrar effektivt til mediemangfold og ytringsfrihet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Her er medlemmene i det nye mediemangfoldsutvalget:

 • Leder: Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord (Oslo)
 • Ellen Altenborg, siviløkonom, konsulent og dr. oecon (Bærum/Arendal)
 • Ivar Rusdal, styreleder i Nordsjø Media (Sandnes)
 • Hildegunn Soldal, teknologi- og utviklingsdirektør i Aller (Oslo)
 • Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UiB (Bergen)
 • Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen (Oslo)
 • Olav T. Sandnes, ansvarlig redaktør/administrerende direktør i TV2 (Bergen)
 • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK (Oslo)
 • Randi Øgrey, adm.dir. i Mediebedriftenes Landsforening (Oslo)
 • Hilde Eika Nesje, redaktør/daglig leder i Bø Blad (Bø i Telemark)

Utvalgets mandat

 • Utvalget skal vurdere hva statens mål for mediemangfoldet bør være, og beskrive sentrale utviklingstrekk på mediefeltet og hvordan disse påvirker mediemangfoldet
 • Utvalget skal vurdere det samlede norske tilbudet med særlig fokus på to områder: nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen, samt allmennkringkastere og deres betydning for Norges språk og kultur.
 • Med utgangspunkt i sin analyse skal utvalget vurdere hvordan statens økonomiske virkemiddelapparat, herunder produksjonstilskuddsordningen og kringkastingsavgiften, best kan innrettes for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale og stimulere til et mangfoldig medietilbud. Utvalget skal bl.a. vurdere behov, omfang og offentlig finansiering av allmennkringkasting og nyhets- og aktualitetsmedier. Utvalget kan også vurdere regulatoriske virkemidler dersom dette er relevant.
 • Utvalget må innhente opplysninger om bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet i aktuelle europeiske land. Utvalget må vurdere om utvalgets forslag vil reise problemstillinger knyttet til EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte. Utvalget kan innhente andre nødvendige del-utredninger og skal utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag. Utvalgets forslag skal ta utgangspunkt i uendret ressursbruk på området samlet sett, men det kan også fremmes forslag om økt eller redusert ressursbruk.

 

Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon fredag 18. september.