Omdeling av lørdagsaviser og nytt anbud

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

MBL har nettopp sendt høringssvar til Samferdselsdepartementet om dekningsområde for eventuelt nytt anbud for omdeling av lørdagsaviser. MBL anbefaler departementet å åpne for muligheten til å levere anbud på deler av dekningsområdet, samt å videreføre en ordning som muliggjør løpende og smidig tilpasning av dekningsområdet.

Høringen handler om dekningsområdet for et eventuelt nytt anbud, og tar utgangspunkt i det som gjelder nåværende kontrakt med Kvikkas.

- Vi håper denne høringen betyr at Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bestemt seg for å lyse ut anbud for en ny toårsperiode, det er helt nødvendig for at lørdagsaviser skal være et tilbud til hele landet, sier fagsjef Bjørn Wisted.

- Vi mener det er fornuftig at anbudet også deles opp i mindre områder. Det vil øke muligheten for konkurranse fordi det vil være mer realistisk at flere aktører da kan konkurrere, sier Wisted.

HØRINGSUTTALELSEN