Ønsker fortsatt åpenhet om skattelistene

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Mediebedriftene står sammen om sentrale prinsipper for pressens tilgang og åpenhet om skattelistene i en fersk høringsuttalelse til Finansdepartementet.

- Vi støtter finansdepartementets forslag om å videreføre pressens tilgang til en elektronisk kopi av skattelisten, og vi støtter forslaget om å videreføre offentliggjøring av skattelisten for upersonlige skatteytere, sier fagsjef Pernille A. Børset i mediebedriftene.  Organisasjonene er generelt skeptiske til forslaget om å offentliggjøre hvem som har søkt i skattelistene. -Spesielt av hensyn til frilansere og små redaksjoner som ikke har midler til å kjøpe seg tilgang til skattelistene. For disse kan varslede skattesøk være uheldig, for eksempel i en tidlig fase av research. Samtidig er dette det minst inngripende forslaget av de tre som legges frem og er langt å foretrekke fremfor å begrense perioden listene ligger ute eller å begrense tilgang helt. Dette vil være et stort tilbakeskritt for et gjennomgående prinsipp i det norske samfunnet over tid, sier Børset.   

Høringsuttalselsen