Ønsker fortsatt modernisering av virkemidlene

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

- Vi håper Linda Hofstad Helleland blir en aktiv medieminister og vil bidra med fremsynte virkemidler som sikrer en mangfoldig bransje. Vi ønsker en minister som bidrar til å finne løsninger som bærer fremover og som spiller på lag med mediebransjen, sier Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

- Behovet for redaktørstyrte medier og et godt ordskifte er ikke blitt mindre nå som lokalsamfunnene har fått store og viktige integreringsprosesser å ta hånd om. Med dette bakteppet blir det avgjørende å lande godt både i spørsmålene rundt allmennkringkasting, momsarbeidet og ikke minst underbygge mediemangfold gjennom pressestøtte. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier Øgrey.