På tide med utredning om innsyn i strafferettssaker

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Innsynsreglene i straffesaker for allmennhet og aktualitetsmedier er for lengst blitt umoderne og tiden er inne for å utrede dette regelverket, sier Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening i et brev til justisministeren.

I forbindelse med NOU 2016:24 ba utvalget om det samme: «Et særlig spørsmål er om det er grunn til å gi allmennheten ytterligere tilgang til materiale enn det som følger av gjeldende rett og utvalgets forslag. Offentlighet i rettergangen generelt, og spørsmålet om rett til innsyn i opplysninger i straffesaker spesielt reiser viktige problemstillinger knyttet til personvern, ytrings- og informasjonsfrihet, pressens rolle mv. Utvalgets sammensetning og øvrige forutsetninger har vært til hinder for en inngående drøftelse av emnet, som kunne fortjene en særskilt utredning der blant annet pressen og Datatilsynet er representert.»

"Våre organisasjoner ber med dette justisministeren om å ta initiativ til at denne saken nå får sin løsning, for eksempel ved at der nedsettes en arbeidsgruppe eller et lovutvalg der representanter for mediene er representert," heter det i brevet til justisministeren.

Brevet til justisministeren