Posten kan ikke avgjøre når avisen skal ut

Publisert

- Vi er svært opptatt av at ikke Posten skal få gjennomslag for sitt forslag om å kutte lørdagsdistribusjon, sier Bengt Flaten. Foruten å være ansv. redaktør/daglig leder i Fjordingen er han også leder av distriktsforeningen i Sogn og Fjordane som hadde saken på agendaen under julemøtet sist uke.

- Selv om Posten skulle komme til å sette inn ekstratiltak der hvor det ikke er private avisbudfirma, vil mange av lokalavisenes abonnenter utenfor eget dekningsområde aldri få avisa på lørdag. Det kan ikke være Posten og mangel på distribusjon som avgjør hvilke dager avisene skal komme ut på, sier Flaten.

MBLs fagsjef for næringspolitikk, Bjørn Wisted deltok på julemøtet og bekrefter at MBL er opptatt av at den nye postloven landes på en måte som ivaretar fremtidig avisdistribusjon på lørdager. Høringsfristen til Samferdselsdepartementet er 26. januar, og distriksforeningen i Sogn og Fjordane har allerede avsendt sitt høringssvar. Les høringssvaret fra Sogn og Fjordane distriktsforening.