"Prosjekt lørdag" bidrar til løsning for lørdagsomdeling

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Hvordan lørdagsomdeling i praksis skal løses når Posten fra 1. november ikke lengre skal ha lørdagsomdeling av aviser var temaet for MBLs informasjonsmøte mandag 19.9. Her ble Helthjems "Prosjekt lørdag" presentert, og firmaet Kvikkas, som fikk anbudet for de 15 prosent av husstandene som ikke dekkes av bransjens distribusjonsselskaper, redegjorde for sine planer. Helthjem-nettverket arbeider for å finne løsninger både for egne volumer og for aviser utenfor de tre store aviskonsernene.

Helthjem og Kvikkas samarbeider dessuten for å finne best mulige løsninger der samhandling mellom dem er nødvendig.

Basert på spørsmål etter presentasjonen ønsker Helthjem-nettverket å presisere følgende:

  1. Helthjem har ikke vunnet noe anbud eller vært med i anbudsprosessen
  2. Helthjem har ikke mottatt midler fra staten for å dekke avvik i forhold til fremtidig løsning
  3. Helthjem «Prosjekt Lørdag» forsøker finne løsninger for egne volum, samt de volumene som aviser utenfor de tre store aviskonsernene melder inn til Helthjem

 

Ta kontakt med "Prosjekt lørdag"

Aviser som ennå ikke har vært i dialog med «Prosjekt Lørdag», og som ønsker å få tilbud om lørdagsomdeling gjennom Helthjem, bes ta kontakt for å initiere en prosess for mulig inkludering. Dette gjelder både aviser som er inkludert i Helthjem-nettverket i dag, samt avisene som er utenfor. Frist for å ta kontakt er torsdag 29. september. 

Klikk på lenken under for å registrere kontaktinformasjon:

https://no.surveymonkey.com/r/helthjem

 

Her kan du se presentasjonen fra Helthjem

Her kan se presentasjonen fra Kvikkas

Om du gikk glipp av informasjonsmøtet finner du streamen her: