Regelverket må være mest mulig likt

Norske mediehus må i størst mulig grad ha samme regelverk som utenlandske konkurrenter, sier MBL i en fersk høringsuttalelse. MBL stiller seg derfor positive til Kulturdepartementes forslag til ending i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.