Riktig å oppheve medieeierskapsloven

Publisert

På forsommeren sendte Kulturdepartementet på høring forslag om å oppheve medieeierskapsloven. - MBL har lenge ment at kontroll med fusjoner og oppkjøp i mediesektoren bør ivaretas gjennom konkurranseloven.

vårt høringssvar ber vi dessuten om at de strukturelle omveltninger i bransjen tas i betraktning ved markedsavgrensninger. Vi støtter også forslaget om å opprette en klagenemnd fremfor å beholde konkurranselovens §21, som legger klageadgangen til Kongen i statsråd, sier fagsjef Bjørn Wisted i Mediebedriftenes Landsforening