Sikrer lørdagsombæring

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling i forbindelse med Postloven ble klar 2. juni. – Stortinget gir en klar bestilling og ønsker en åpning som sikrer distribusjon av papiraviser over hele landet på lørdager, sier Gunnar Kvassheim (bildet) som leder postutvalget i MBL foruten å være ansvarlig redaktør i Dalane Tidende.

- Dette er i samsvar med hva regjeringen la frem da de la frem Postloven. Politisk ledelse i samferdselsdepartementet har vært gode medspillere i denne saken, sier han og lover at postutvalget vil følge saken nøye helt til den er på plass.

Dette står om lørdagsombæring av aviser i den ferske komiteinnstillingen:

Komiteen er opptatt av å videreføre lørdagsombæring av aviser der det ikke eksisterer et alternativt avisbudnett, og forventer at det blir etablert en løsning som sikrer papiraviser på lørdager i hele landet. Komiteen har merket seg at en slik løsning er kostnadsregnet til mellom 50 og 120 mill. kroner.

Les: Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om lov om posttjenester (postloven) Innst. 314 L