Statsbudsjettet 2014: Svarer ikke på bransjens utfordringer

Bransjen står midt i den digitale transformasjonen. Derfor er det positivt at regjeringen innfører plattformnøytral pressestøtte, men det er skuffende at de ikke har gjort noe med mediemomsen i løpet av sine åtte år.

Full moms for digitalt innhold er ødeleggende for innovasjon, fordi den gjør de digitale produktene dyre, og fordi ulike satser basert på distribusjonsform er kompliserende for bedriftene og uforståelig for kundene. – Vi ser frem til at den nye regjeringens innfrir Sundvollen-erklæringen på mediefeltet, sier direktør Randi S. Øgrey i MBL.

- Det er positivt at regjeringen endelig legger frem forslag om en plattformnøytral pressestøtte, og foreslår å øke produksjonstilskuddet fra 308 til 332 mill. kr. Det er viktig at dette innføres fra 01.01.2014, fordi det er avgjørende at også aviser som mottar støtte kan satse digitalt uten å tape økonomisk, sier Øgrey. Det vil gi aviser som mottar støtte økt mulighet til å lage mer og bedre journalistikk. 

Hele kulturbudsjettet finner du her.