Tverrpolitisk enighet om at lokalavisen er viktig

Ni av ti lokalpolitikere mener lokalavisene er viktige for både innbyggerne og seg selv i en undersøkelse gjort av NorgesBarometeret på oppdrag fra MBL.

- Det er fortsatt usikkerhet knyttet til både nivå og innretning av pressestøtten fremover, og det er derfor viktig å kunne vise at kommunepolitikere mener lokalaviser på nett og papir er svært viktige for at både innbyggere og politikere skal kunne holde seg orientert om det som skjer i lokalsamfunnene, sier Bjørn Wisted, MBLs fagsjef i næringspolitikk.

Åtte av ti lokalpolitikere av de 2000 respondentene i undersøkelsen mener at lokalavisen på papir er viktig for dem for å kunne kommunisere med innbyggerne. Nærmere seks av 10 sier det samme om nettversjonen og til sammen svarer 9 av 10 at lokalavisen på nett og papir er viktig for at innbyggernes skal ha anledning til å holde seg oppdatert om det som skjer på hjemstedet. Mht viktigheten av sosiale medier for å kommunisere med innbyggerne i kommunene er fordelingen 50/50 mellom lokalpolitikerne på hvorvidt dette er viktig som kommunikasjonskanal.

-Det er tidligere dokumentert at lokalaviser styrker lokaldemokratiet og øker engasjementet i lokalsamfunnene, og undersøkelsen  forteller at kommunepolitikerne opplever at dette fremdeles gjelder, sier Wisted.