Vil myke opp reklameregler for TV

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Regjeringen ønsker å forhindre at utenlandske TV-kanaler har konkurransefortrinn og foreslår oppmykning av reglene om reklame og sponsing for kommersielle kringkastere. -Endringer i kringkastingsloven ble varslet i stortingsmeldingen om allmennkringkasting og mediemangfold i vår, og det er positivt at forslaget om oppmyking av reklamereglene nå sendes på høring, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

I et ferskt høringsnotat fra kulturdepartementet foreslås blant annet at det kan tas i bruk nye reklameteknikker, som reklame på delt skjerm og virtuell reklame.  Videre foreslås oppheving av regelen om at reklame ikke kan overstige 15 % av daglig sendetid, mindre detaljerte regler for reklameavbrudd, åpning for identifisering av sponsor i program og en oppheving av kringkastingslovens § 3-5.

Høringsfristen er 15. mars og MBL vil avgi høringsuttalelse.

Les høringsnotatet og følgebrev