Vil sikre mediemangfoldet

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Thorhild Widvey gir NRK selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet, det ble klart da hun la frem regjeringens melding om allmennkringkasting i dag. – Det er positivt at kulturministeren nå gir NRK dette ansvaret, ikke minst er det gledelig at hun understreker hvor viktig det er med en balanse mellom NRK og andre medier, også andre allmennkringkastere, sier Randi S. Øgrey, adm.dir i MBL.

- Det er flott at det gis tydelig signal om at regjeringen ønsker en konkurrerende kommersiell allmenkringkaster, vi er imidlertid spente på å se en konkret utforming av bestillingen, sier Øgrey.

Regjeringen oppnevner ett mediemangfoldsutvalg som skal vurdere det samlede norske medietilbudet, med særlig vekt på nyhets- og aktualitetsmedier. – Det er positivt at det nedsettes utvalg, men utviklingen skjer så fort i bransjen at det er viktig at ikke utvalget bruker lang tid, sier Øgrey.

- Det er også en rekke andre gode forslag i meldingen. Det er bra med en enklere NRK-plakat. Det er bra at NRK fremover aktivt skal gjøre sine arkiver mer tilgjengelig for kommersiell og ikke-kommersiell bruk, sier Øgrey.

Lisensordningen skal fortsatt være NRKs finansieringsmetode ut denne stortingsperioden, men det skal settes ned et ekspertutvalg som skal vurdere ulike finansieringsmodeller for NRK i fremtiden.

Kulturdepartementet vil samtidig vurdere ambisjonsnivået for allmennkringkastingstilbudet og hvordan omfanget til NRKs virksomhet påvirker kommersielle medieaktører og det totale medietilbudet til det norske folk.

Utvalgene oppnevnes over sommeren.