Widvey vil fjerne medieeierskapsloven

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Regjeringen har i dag lagt frem for Stortinget en lovproposisjon om oppheving av medieeierskapsloven. Samtidig legger Nærings- og fiskeridepartementet fram en lovproposisjon med forslag til endringer i konkurranseloven.

Kulturdepartementets lovforslag innebærer også at Medietilsynets oppgaver knyttet til allmennhetens innsyn i eierforhold på mediesektoren opprettholdes.

– Dette er en viktig forenkling, både for medienæringen og staten. Regjeringen ønsker et mangfoldig og spredt eierskap i norske medier. Dette vil bli gjort på en mer treffsikker og kostnadseffektiv måte om vi samler tilsynet med fusjoner og oppkjøp under Konkurransetilsynet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Nærings- og fiskeridepartementet la også fram en lovproposisjon med forslag til endringer i konkurranseloven.

- Dårligere konkurranse og mindre mangfold av medier kan bety lavere kvalitet for oss avislesere, tv-seere og radiolyttere. Konkurransetilsynet gjør slike vurderinger i alle saker, og vi trenger ikke to statlige organer til å vurdere hvordan fusjoner i mediebransjen påvirker mediemangfoldet, sier næringsminister Monica Mæland.  

 

Endringene regjeringen foreslår vil gjøre konkurranseloven enda bedre egnet til å beskytte forbrukernes interesse om mangfold på medieområdet, hevder Mæland.

 

– Dette er en viktig forenkling, både for medienæringen og staten. Regjeringen ønsker et mangfoldig og spredt eierskap i norske medier. Dette vil bli gjort på en mer treffsikker og kostnadseffektiv måte om vi samler tilsynet med fusjoner og oppkjøp under Konkurransetilsynet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 

Samtidig legger Nærings- og fiskeridepartementet fram en lovproposisjon med forslag til endringer i konkurranseloven. 

- Dårligere konkurranse og mindre mangfold av medier kan bety lavere kvalitet for oss avislesere, tv-seere og radiolyttere. Konkurransetilsynet gjør slike vurderinger i alle saker, og vi trenger ikke to statlige organer til å vurdere hvordan fusjoner i mediebransjen påvirker mediemangfoldet, sier næringsminister Monica Mæland.   

 

Endringene regjeringen foreslår vil gjøre konkurranseloven enda bedre egnet til å beskytte forbrukernes interesse om mangfold på medieområdet.

 

Kulturdepartementets lovforslag innebærer også at Medietilsynets oppgaver knyttet til allmennhetens innsyn i eierforhold på mediesektoren opprettholdes.