Ytterligere kutt i mediestøtten

Publisert

Regjeringen foreslo i dag å kutte ytterligere 15 mill. kr i produksjonstilskuddet i forbindelse med tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2016. MBL har forståelse for at alle må bidra for å løse en ekstraordinær situasjon, men produksjonstilskuddet er viktig for mediemangfoldet, og en svært viktig støtte til mange aviser.

– Det er bekymringsfullt når det ser ut til at mediebransjen må ta det største kuttet på kulturbudsjettet. 15 millioner kroner mindre til produksjonstilskudd er langt mer enn de andre kuttene jeg ser i oversikten. Det er skuffende, siden det heller ikke lå noen inflasjonsjustering for mediestøtten i forslaget til statsbudsjett for 2016, sier Randi S. Øgrey, adm. direktør i MBL.

Regjeringen foreslår også å skyve på innføringen av mva-fritak for digitale nyhets- og aktualitetstjenester til tidligst 1. mars, noe som gir en budsjettbesparelse på vel 58 millioner kroner