Rapporter

Gjennom året henter MBL inn aktuelle rapporter for mediebransjen som vi publiserer på denne siden.

Tinius stiftelsen rapport 4.2. 2021: changes, trends and developments within the media business at largeINMA guide februar 2021: Alt du trenger å vite for å forberede deg til livet etter 3. parts cookien Les guide
Tinius stiftelsen rapport 4.2. 2021: changes, trends and developments within the media business at largeI Les rapporten
Medietilsynet 29. januar 2021: Mediemangfoldsregnskapet 2020
Future Today Insitute (Amy Webb): Tech Trend Report 2020
Medietilsynet - febr 2020: Mediemangfoldsregnskapet 2020 , se også Stort avsendermangfold i norske medier
Ipsos rapport: ‘Global Trends 2020 – Understanding Complexity’  -  gjennomgang av 12 globale trender kartlagt i 33 land
MBL rapport: Kjønnsbalanse i norske medier 2018/2019

Stiftelsen Tinius, desember 2019: Undersøkelse om digitale nyhetsabonnementer folk i Norge og Sverige ser for seg at de vil ha i fremtiden

Danmarks Radios rapport om Medieutviklingen i danskenes bruk av digitale medier i 2019

Reuters Institute, Univ in Oxford, Digital News Publications ved Nic NormanJournalistm, Media and TechnolgyTrends and Predictions 2020

Klear Research, om instagram og sponsede poster: The State of Influencer Marketing 2019

Amy Webb, Future Today Institute, 2019 Review and 2020 Prewiew

FIPP: Global Digital Subscriotion, SNAPSHOT, nov 2019

Medier & demokrati, Lindholmen Science Park, november 2019: Nyhetsmediorna och dialogen

Snap eller papriavis? Mediebruk i livets ulike faser. Rapport ved Erik WILBERG, BI høsten 2019

Presseorganisasjoner med rapporten: Czech-Republic-fact-finding-mission om Tsjekkia og redusert pressefrihet.

Data & Society Report : Human rights framework in the governance of artificial intelligence ved Research Lead, Data & Society, Mark Latonero.

Oxford Univ, Reuters Institute for the study of journalism: ‘Keeping it local: Can collaborations help save local public interest journalism?’ (PDF, 72 sider). Viser at samarbeid kan hjelpe til med bedre dekning av lokale tema og øke samfunnsengasjementet.

Univ. i Göteborgs med ny bok sept 2019:  ‘Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age’ (PDF, 272 sider). UNESCO-professor i media og kommunikasjon, Ulla Carlsson, er redaktør for boken, som er et samarbeid mellom universitetet, Region Västra Götaland og den svenske kommissæren til UNESCO.

REUTERS rapport 04.0919: Unges bruk av nyhetsmedier

Rapport fra Integral Ad Science (aug 2019) viser at annonser fra seriøse nettsteder har størst effekt:  The Halo Effect - Ad environment and receptivity 

Kritisk medieforståelse for ungdom 16-20, del 2 juni 2019 Kantar media for Medietilsynet 

Reuters Institute Digital News Report  2019 (Nic Newman with Richard Fletcher, Antonis Kalogeropoulos, and Rasmus Kleis Nielsen)

Delrapport, REUTERS DIGITAL NEWS REPORT, NORGE 2019 HALLVARD MOE OG JANNE BJØRGAN: Bruksmønster for digitale nyheter

ÅTTITALISTENES mediebruk, rapport ved Erik WILBERG, BI -våren 2019

WAN-IFRA Trends in newsrooms 2019 #1  - "Audinece and community takes center place" MBLs medlemmer får rapporten gratis tilsendt via britt@mediebedriftene.no 

FN Rapport: I'd blush if I could: Closing gender divides in digital skills through education  (FN-rapporten fastslår at bruken av kvinnelige, virtuelle assistenter er med på å forsterke uheldige stereotyper om kvinners rolle i samfunnet. Her er også 18 forslag for å endre de digitale kjønnsforskjellene).

Medietilsynet: Kritisk medieforståelse i den norske befolkningen, mai 2019 (Eldre sliter med å gjenkjenne falske nyheter)

Reuters Institute, Oxford Univ, Factsheet 05.2019: Pay Models for Online News in the US and Europe, an update

AVAAZ Report 22/5-19 Far right networks of deception (Minst 32 millioner europeere har fulgt Facebook-sider som har spredt høyreradikal desinformasjon foran valget til EU-parlamentet. Innholet er sett 6 millioner ganger daglig siste måned).

Memo fra Oxford Universitity, Internet Institute: Junk News During the EU Parliamentary Elections: Lessons from a Seven-Language Study of Twitter and Facebook’  Desinformasjon, "falske nyheter"  får opp til fire ganger så mye engasjement på Facebook enn nyheter fra redaktørstyrte mediehus.

Rapport fra Erik Wilberg, førsteamenuensis BI:  Seniorene blir digitale

The Cairncross Review: A sustainable future for journalism

Den britiske parlamentskomite for digitalisering, kultur, media og sport har publisert rapporten ‘Disinformation and ‘fake news’: Final Report’

Sigurd Høst, Rapport nr 90/2019 Papiraviser og betalte nettaviser 2018 Statistikk og kommentarer

DRs Medieforsknings årlige rapport om utviklingen i danskenes brug af elektroniske medier: Medieudviklingen 2018

Ny rapport fra Euromonitor International ved Alison Angus og Gina Westbrook: Top 10 Consumer Trends

Reuters Institute (Univ of Oxford) for the Study of Journalism's annual trends report: Journalism, Media and Technology Trends and Predictions 2019

WAN-IFRA rapport, desember 19: Science in the Newsroom in 2019, Keeping the facts straight

Deloitte rapport: What does the future hold for technology, media, and telecommunications? Explore the 2019 Predictions

FIPP: 2018 Global Digital Subscription Snapshot

BI-rapport ved Førsteamenuensis Erik Wilberg: Young Media Use 2019 - Media preferences and behavior

Rapport fra Reuters Institute, Univ of Oxford:  An Industry-Led Debate: How UK Media Cover Artificial Intelligence

WAN-IFRA and Native advertising Institute, Native Advertising Trends 2018, The News Media Industry. MBLs medlemmer får denne tilsendt gratis ved å maile britt@mediebedriftene.no Kan også kjøpes for 150 Euro HER

FIPP and Native Advertising Institute, desember 2018 : Native Advertising Trends 2018, The Magazine Industry

PwC rapport november 2018:  Unexual taxation in a digital world - an update from the 2017 Report.  I mai 2017 kom rapporten «Unequal taxation in a digital world   - a challenge for the Nordic media industry»  , begge laget av PwC på oppdrag av de nordiske medieforeningene.

Reuters Institute, Univ of Oxford, Towards a sustainable model of journalism

Deloittes Medievaneundersøkelse 2018 -Innsikt i hvordan norske forbrukere i alderen 14-75 år forholder seg til media

Schibsted Future report 2019

Medieøkonomirapporten 2017 - Utviklingen i norske medievirksomheter 2023-2017, Medietilsynet

Fersk analyse fra Pew Reaserch Center, 23. okt 2018: Amerikanere i alderssegmentet mellom 18-49 var betydelig bedre til å skille faktastoff fra meningsytringer enn aldersgruppen over 50.

Deloitte Global Mobile Consumer Survey - 2018 Norden Delloites nordiske versjonen gir innsikt i forbrukeratferden til 5000 nordiske respondenter fra Danmark, Norge, Sverige og Finland (den største undersøkelsen i sitt slag) 

Rapport fra Creuna (Danmark): Millenials - Mat og medier (okt 2018)

Knighs Foundation ved Matthew Hindman fra George Washington University med ny rapport (okt 2018): Disinformation, Fake News and Influence Campaigns on Twitter

Future Today Institute: Media and Tech Trends Report 2019

Polarisert samfunn, eliter under press Stordata-analyse av nasjonale og globale trender 2018-2023 Zynk Kommunikasjon, Analyse & Ledelse for KS

I Medier & Demokratis nye rapport "Fra gratis til betalt innhold" deler mediehuset Mittmedia, Hall Media, NWT-gruppen, Gota Media, Stampen Media, Dagens Nyheter og Aftonbladet sine erfaringer, samt tips for å tiltrekke brukere til å betale for digitalt innhold. Forskere gir også sine synspunkter på hva avisene kan lære av spillbransjen, en bransje som også har utfordringen med å få brukerne til å betale.

Det finske selskapet Tieto har nylig gitt ut rapporten Wisdom of Crowds 2018 om tillit og transparent og reisen mot et smartere samfunn.

Mediets kvalitet gir resultater for annonsører. Det er 42% mer kostnadseffektivt å annonsere i seriøse, redaksjonelle medier (premium publisister)  enn annonser på åpne børser  (selv med kvalitetssikret innhold) i følge Newsworks og groupM (uk) fra juli 2018.

Medietilsynet: Økonomien i norske mediehus 2013-1017

SOU 2018: 50 Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

Omfattende rapport fra mai 2018 om hva som skjer med lokalmiljøer der lokalavisen forsvinner. Financing Dies in Darkness? The Impact of Newspaper Closures on Public Finance ved Pengjie Gao (University of Notre Dame), Chang Lee (University of Illinois at Chicago), Dermot Murphy (University of Illinois at Chicago)

WAN-IFRA, report 2018: Publisher Ad Alliances (Gratis tilsendt tl MBLs medlemmer ved henvendelse: britt@mediebedriftene.no. ) Kan bestilles via WAN-IFRAs hjemmeside for 250 Euro.

Reuters Institute, Oxford. Digital News report 2018

Internet Trends 2018, Rapport ved Mary Meeker, Kleiner Perkines. Årets rapport viser bl.a. at over halvparten av jordas befolkning nå er på nett.

Medieforsker (UiV) Sigurd Høst har nettopp utgitt den 23.rapporten i rekken om opplagsutviklingen og langsiktige trender ved den norske avisstrukturen : Avisåret 2017 Fokuserer blant annet på eierforhold, frekvensskifte og betalte nettaviser.

Deloitte rapport:Fallgruvene ved fusjon: Mergers and Acquisitions in Tech, Media and Telecom Charting a well-defined integration strategy

Bling it on, Deloitte rapport, mai 2018 om "De unge forbrukerne"

Marketing & Advertising Innovation Snapshot (fra konsulentselskapet Springwise)

Pressefrihetsindeksen, Reporters Without Borders (RSF) Norge på topp og Nord-Korea på bånn. RSF Index 2018: Hatret of journalism threatens democracies

Reuters Institute, april 2018The Digital Transition of Local News

SSB, Norsk Mediebarometer 2017 (Publisert 19.04.18)

Medietilsynets rapport om NRKs  bidrag til mediemangfoldet (april 2018)

Erik Wilberg 2018, Fremtid og forandring.  En rapport om muligheter og trusler.

Erik Wilberg, Mediemobilitet. Fra analog til digital – en grafisk beskrivende studie av mediekanalpreferanser 2011-2017 

TV kanalenes seertall per år Kantar TNS (Medie-Norge, UiB)

Deloitte Norge, februar 2018: The Nordic Chief Marketing Officer report

Future Today Tec Report: 235 Emerging Tech Trends across 20 industry sectors. A dozen futures scenarios showing risk and opportunity in 2018

MBL-rapport: Kjønnsbalanse i norske medier

NRK-rapport : Dagens unge oppgir at de ser mer TV-serier enn de er med sine venner

Falske nyheter sprer seg raskere enn de sanne. Rapport fra Science

Googles Trancparency rapport - omhandler oversikt som viser at 2.4 mill europerere har bedt om å bli "glemt" av søkemotoren siden 2014.

 

Wan-Ifra-rapportene er gratis tilgjengelig for MBLs medlemmer eller kan kjøpes for 250 Euro via Wan-IFra. Medlemmer får Wan-Ifra rapportene gratis tilsendt ved å maile britt@mediebedriftene.no