-Den friheten pressen nyter er ikke en statisk eller uavhengig størrelse.

Publisert

-Tvert imot henger den nøye sammen med den tilliten pressen nyter, sa konsernsjef Kristin Skogen Lund, Schibsted i sin innledning under åpningen av The Power of Journalism – som Schibsted arrangerer årlig sammen med stiftelsen Tinius. Her kan du lese innledningen:

Hvorfor arrangerer vi dette?

Jo, det er for å sette søkelyset på pressesituasjonen i verden, på det frie ords kår, og på verdien av god journalistikk.

Nå er vel denne forsamlingen bedre kjent med disse spørsmålene enn de fleste.

Men det er likevel verdt å ta inn over seg resultatene fra 2019-utgaven av World Press Freedom Index – der Reportere Uten Grenser har vurdert pressens mulighet til å jobbe fritt, uavhengig og uten trusler i 180 land og landområder i verden:

 I hele 3 av 4 land og områder, vurderes pressens situasjon som «problematisk», «vanskelig» eller «svært alvorlig»;

 • Kun knappe 1 av 10 havner i kategorien «god»;
 • Store nasjoner – som Brasil og Kina – faller på målingene;
 • Og kanskje mest oppsiktsvekkende – det gjør også USA.

Landet som en gang lærte verden verdien av det frie ord faller for første gang ned en kategori på World Press Freedom Index.

Men kanskje er det ikke så oppsiktsvekkende – i et land …

 • … der den valgte lederen påstår at media er opposisjonen,
 • … der kløften mellom politiske fløyer synes stadig dypere,
 • … og der folk med forskjellig politisk syn også konsumerer helt forskjellige nyhetsstrømmer – som igjen forsterker det synet folk har fra før.

Hva så med oss selv?

Vel, la oss aller først klappe oss selv på skulderen:

Norge troner øverst på listen over land med god pressefrihet – tett fulgt av Finland og Sverige.

 Reportere Uten Grenser mener altså at ingen andre land har bedre forhold for journalister – basert på en evaluering ...

 • … Av medienes mangfold og uavhengighet,
 • … Av kvaliteten på medienes rammeverk knyttet til lover og regler,
 • … Og av journalistenes trygghet og sikkerhet.

Det skal vi naturligvis være glade for.

Men vi skal ikke ta det for gitt.

Den friheten pressen nyter er ikke en statisk eller uavhengig størrelse.

Tvert imot henger den nøye sammen med den tilliten pressen nyter.

 • Derfor må vi være på vakt mot krefter som forsøker å bryte ned tilliten utenfra – slik populistiske bevegelser gjør verden over; når de beskylder media for fake news, eller når de bygger opp egne nyhetskanaler med en skjult politisk agenda
 • Og derfor må pressen hver dag sørge for å forsterke og fornye denne tilliten innenfra:
  • Gjennom å sjekke blindsonene, og sørge for at alle blir sett;
  • Gjennom å jobbe etterrettelig, og hele tiden søke forbedringer;
  • Og gjennom å fylle og forme rollen som den fjerde statsmakt, og se andre med makt i kortene.

Og dette skal skal altså pressen lykkes med – samtidig som den skal møte en stadig ny og tilspisset konkurranse fra alternative, digitale nyhetskilder og sosiale medier.

Det handler dessuten ikke bare om tilliten og arbeidsforholdene til pressen.

Tilliten til pressen henger også nøye sammen med tilliten til eksperter, tilliten til demokratiske institusjoner – og til syvende og sist – tilliten vi har til hverandre.

Og mister vi tilliten til hverandre, da mister vi også en sentral del av vår sosiale kapital – og også en av våre fremste økonomiske ressurser.

Det at vi stoler på hverandre her i Norge og Norden – er et av våre viktigste konkurransefortrinn.

Når vi stoler på hverandre, blir alle relasjoner, situasjoner og transaksjoner enklere, billigere og mer effektive.

I samfunn med tillit mellom folk, er det lettere å skape gode offentlig institusjoner, bærekraftige velferdsordninger, og varige samarbeidsmodeller i arbeidslivet – som igjen avler mer tillit.

Og da er vi tilbake til hvorfor vi gjør dette – hvorfor vi arrangerer the Power of Journalism?

Vel, Schibsted er Skandinavias største medieeier.

Og Tinius-stiftelsen har medienes frihet og uavhengighet som hovedformål. 

Derfor har vi begge en posisjon og et ståsted som krever av oss, at vi tar ansvar:

 • For å fortelle om journalistikkens kår;
 • For å fortelle om journalistikkens betydning;
 • Og for å fortelle om journalistikkens seire.

Og derfor har vi invitert til the Power of Journalism:

 •  Vi skal få se og høre noen sterke penner og stemmer;
 •  Vi skal få et innblikk i hvordan noen av de beste har jobbet frem sine historier, og under hvilke forhold;
 •  Og viktigst: Vi skal forsøke å både informere og inspirere – og minne hverandre på hva god journalistikk betyr; for tilliten, for demokratiet og for samfunnet.