ESA: TV 2-avtale i tråd med statsstøttereglene

Publisert

Arkivfoto fra 26. september 2018 hvor Kulturdepartementet og TV 2 inngikk den såkalte TV 2-avtalen som nå er bekreftet å være innenfor ESA-regelverket.

ESA bekrefter at TV 2-avtalen om allmenkringkastingsoppgaver er i tråd med statsstøttereglene.

I desember i fjor fikk ESA en klage fra medieselskapet Discovery som hevdet at avtalen mellom Kulturdepartementet og TV 2 bryter med EØS-reglene for statsstøtte, noe ESA nå avviser.

TV 2-avtalen innebærer at TV 2 mottar kompensasjon for å være en kommersiell allmenkringkaster. Formålet er å sikre mangfold i nyhetsbildet, med produksjon utenfor Oslo, og som et alternativ til NRK.

Det finnes et eget gruppeunntak for statsstøtte til tjenester som er av allmenn økonomisk betydning. Støtte til slike tjenester anses å være forenlig med EØS avtalen og unntatt meldeplikt til ESA, dersom den oppfyller visse kriterier og ikke overstiger nettokostnadene, inkludert en rimelig fortjeneste for å utføre tjenestene. TV 2-avtalen oppfyller kriteriene i gruppefritaket ifølge ESA.