Forslaget til mva-fritak er ikke fremtidsrettet

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Skattedirektoratet sendte før jul på høring forslag om mva-fritak for «elektroniske utgåver av tidsskrift». Forslaget følger ikke opp de politiske intensjonene om at tiltaket skal være fremtidsrettet, men låser fritak både opp mot papirutgivelse som betingelse og mot bakoverskuende begrensninger på hvilken teknologi man kan bruke for digital publisering: «dokumentfiler med tekst og stillbilde.»

Hovedavgrensningen som legges til grunn, at fritak gis til digitale utgaver av «trykte tidsskrift som er fritatt for merverdiavgift» savner også prinsipiell begrunnelse.

-Det må det være innholdet som publiseres og selges som avgjør om det skal fritas, og ikke om det har vært utgitt på papir. Dette forslaget er ikke en god løsning, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

Høringsfristen er 15. februar. Les høringsnotatet HER