Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Høringsrunde om ny lov til mediestøtte

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Randi S. Øgrey er betenkt med tanke på maktkonsentrasjonen når det flyttes fra politikerne til et byråkratisk råd.

Kulturdepartementet inviterer til høringsrunde om ny lov for mediestøtte. MBL er ikke udelt positive til lovforslaget.

Lovforslaget inneholder tre hovedelementer:

  • Lovfesting av en modell med fireårige styringssignal for den økonomiske rammen for mediestøtten.
  • De mediepolitiske virkemidlene gjennomgås samlet hvert fjerde år.
  • Det opprettes et uavhengig forvaltningsorgan, Mediestøtterådet

Frykter mindre mediepolitisk debatt

– Intensjonene er gode, særlig de langsiktige styringssignalene med tanke på å gi økt forutsigbarhet. Men er betenkt med tanke på maktkonsentrasjonen når det flyttes fra politikerne til et byråkratisk råd. Jeg er redd for at modellen reelt sett gir mindre mediedebatt blant politikerne, særlig på Stortinget. Jeg frykter også at løsningen man har valgt vil føre til mer byråkrati.

I MBLs høringsuttalelse kommer vi til å legge vekt på at vi ønsker en evaluering av ordningen i Stortinget etter to år, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Dette er lovforslaget