Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Nå kommer etiske retningslinjer mot kroppspress

Nyhet, Reklame og annonsering

Publisert

-MBL ønsker å bidra til ansvarlig annonsering og ryddige forhold på dette feltet, noe som er bakgrunnen for vårt engasjement i dette arbeidet sier, adm. dir Randi S. Øgrey (bildet).

Mandag 23. september inviterer MBL og ANFO til lanseringen av Fagutvalg for Influencer markedsføring. Fagutvalget skal håndtere nye etiske retningslinjer mot kropps- og utseendepress blant barn og unge, som blir presentert under lanseringen.

-MBL ønsker å bidra til ansvarlig annonsering og ryddige forhold på dette feltet, noe som er bakgrunnen for vårt engasjement i dette arbeidet sier, adm. dir Randi S. Øgrey.

I slutten av juni i fjor tildelte Barne- og familiedepartementet Medietilsynet, med støtte fra Forbrukertilsynet, oppdraget med å utvikle etiske retningslinjer for å motvirke uheldig kroppspress i sosiale medier.

I forslaget fra tilsynene foreslås det at bransjen selv tar eierskap til retningslinjene. På bakgrunn av dette har ANFO og MBL arbeidet videre med å utvikle skissen til retningslinjer.

-Vi har hatt en lang rekke møter der ANFO, sammen med sentrale annonsører, og MBL, sammen med representanter fra Schibsted, Aller, Bonnier og Egmont, har konkretisert regelverket og utarbeidet en veileder som skal brukes i arbeidet. I tillegg til disse møtene har vi også hatt tre møter der alle deler av verdikjeden har vært representert, sier MBLs fagsjef Geir Engen som har vært representert i arbeidet sammen med MBLs leder for juridisk avdeling Pernille Børset.

For å håndheve retningslinjene opprettes det et Fagutvalg for Influencer markedsføring (FiM). FiM skal komme med forhåndsuttalelser og håndheve klager. FiM Består vil bestå av syv personer, med en uavhengig leder som honoreres. De øvrige representantene i FiM kommer fra nettverkene, fra annonsører og fra influencere. Avgjørelser fra FiM offentliggjøres, slik at overtredelse av retningslinjene gjøres kjent i offentligheten ("name and shame"). De etiske retningslinjene vil gjelde barn og unge under 24 år.

Ordningene starter opp 1.10.2019, med en prøveperiode frem til 1.1.2020, der kjennelsene fra FiM kun gjøres tilgjengelig for den som er innklaget og ikke gjøres offentlig kjent.

Velkommen til lansering:

Tidspunkt: mandag 23.9.19 kl 14-1530

Sted: Share Oslo, Myntgaten 2

Påmeldingslink