Postloven: Politikerne lytter til bransjen og åpner for nye løsninger for avisdistribusjon

Publisert

Nå vil man ta stilling til hvordan kompensasjonen skal brukes basert på analyser av hva som er best for flest mulig abonnenter, sier MBLs adm dir Randi S. Øgrey.

Transport- og samferdselskomiteen åpner for fleksibilitet i valg av kompenserende tiltak da de leverte sin innstilling til regjeringens forslag til ny Postlov i går. De velger å justere forslaget slik at flest mulig kan få avisen selv om posten reduserer omdelingsfrekvens. -Det er positivt at Storting og regjering har lyttet til bransjen og innstiller på et vedtak som gir mulighet for å finne bedre løsninger. Nå vil man ta stilling til hvordan kompensasjonen skal brukes basert på analyser av hva som er best for flest mulig abonnenter, sier MBLs adm dir Randi S. Øgrey.

Komiteens flertall ved H, Frp og V skriver i sin merknad:

Dette flertallet mener at departementet bør gis fleksibilitet til å kunne vurdere andre løsninger for hvordan distribusjonen foregår enn forslaget om avisomdeling tirsdag, torsdag og lørdag, slik det fremkommer av lovforslaget. Dette flertallet vil understreke at en slik vurdering kan gjøres av regjeringen dersom Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser i felleskap presenterer en alternativ løsning innenfor de økonomiske rammene som fremgår av forslaget. Et slikt forslag må også kunne realiseres innenfor de tidslinjene som legges til grunn i forslaget. Dersom et slik forslag fremlegges, legger dette flertallet til grunn at dette organiseres i tråd med lovforslaget.

-Dette gir et godt grunnlag for å jobbe videre sammen for å finne en best mulig løsning slik at flest mulig får avisen. Her er det en samlet bransje som har jobbet intenst de siste ukene, sier Øgrey.