Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Viktig, ny og plattformnøytral Medieansvarslov

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Statsråd Trine Skei Grande stilte til samtale om den nye Medieansvarsloven i morges. Fra venstre: Trine Skei Grande, Arne Jensen (NR), Hege-Iren Frantzen (NJ), Randi S. Øgrey (MBL) og Mari Velsand (Medietilsynet). Ordstyrer Erik Waatland fra Medier24 til høyre.

-Statsråden har lyttet til medieorganisasjonenes innspill i den nye Medieansvarsloven som fremlegges i dag – det er vi glade for sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

-Dette er en lov vi lenge har ventet på og da er det bra at den treffer godt, sier hun.  Øgrey legger til at vi samlet sett får et helhetlig og tidsriktig regelverk som hensyntar den teknologiske utviklingen. -Med bransjens velfungerende etiske regelverk, nyrevidert redaktørplakat, og nå en etterlengtet og ny Medieansvarslov som er teknologinøytral, får vi en god sammenheng i regelverk på mediefeltet, sier hun.

Trine Skei Grande var tydelig på at de redaktørstyrte mediene er viktigere enn noensinne: -Regjeringen støtter ikke et bestemt sett meninger, men journalistikk som metode som har informasjon som er ettersjekket og basert på fakta, sa Trine Skei Grande.

Her er Prop. 31L (2019-2020) som er godkjent i statsråd i dag