Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

300 mill. til medietiltak

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Våre tall viser at en innretning basert på annonseinntektstap ville ha truffet både bredere og hjulpet flere av våre medlemmer, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Regjeringens forslag om 300 mill. kr til en omsetningsbasert kompensasjon for medier opprettholdes i innstillingen til revidert nasjonalbudsjett fra finanskomiteen. -Når det brukes 300 mill. kr på å hjelpe mediehusene skulle vi ønsket oss en innretning som vi vet virker. Målet er journalister på jobb og at mediene kan levere på sitt samfunnsoppdrag, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

-Våre tall viser at en innretning basert på annonseinntektstap ville ha truffet både bredere og mer målrettet, og villehjulpet flere av våre medlemmer.

MBL vil jobbe videre og foreslå forbedringsforslag i høringen, som er ventet før sommeren.

Mva-fritak for dybdejournalistikk

Når RNB vedtas er mva-fritaket utvidet slik at det også vil omfatte dybdejournalistikk, definert som "dyptgående journalistisk produksjon og publisering" av nyheter og aktualitetsstoff fra et "avgrenset samfunnsområde".

-Dette er en viktig endring som MBL har jobbet for i flere år. Det neste skrittet er mva-fritak for all digital journalistikk som er omfattet av loven om redaksjonell fridom i media, for å styrke mediene i et lite språksamfunn som vårt, sier Øgrey.