AP og SV foreslår å øke mediestøtten

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Vi er glade for at Arbeiderpartiet og SV setter av mer penger for å hjelpe mediehusene i en krevende situasjon. Innretningen på kompensasjonsordningen traff dessverre dårlig, og vi er særlig bekymret for lokalavisene, sier MBLs fagsjef for næringspolitikk Bjørn Wisted.

Mediene mistet store deler av omsetningen da Norge stengte ned i mars, og regjeringen har mislyktes i å utforme en støtteordning som traff medienes behov. Det står i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett. Ap vil sikre mediemangfoldet og setter derfor av 50 mill. kr i ekstraordinær mediestøtte. SV foreslår å øke mediestøtten med 45 millioner.

SV begrunner forslaget slik: En sterk og uavhengig presse er viktigere enn på lenge. Etter at mediene har tapt store summer på grunn av pandemi og tap av annonseinntekter, øker vi pressestøtten.

-Vi er glade for at Arbeiderpartiet og SV setter av mer penger for å hjelpe mediehusene i en krevende situasjon. Innretningen på kompensasjonsordningen traff dessverre dårlig, og vi er særlig bekymret for lokalavisene som nå på grunn av den utfordrende smittesituasjonen og de nødvendige tiltakene ser ut til å miste store annonseinntekter de normalt har i november og desember, sier MBLs fagsjef for næringspolitikk Bjørn Wisted.