Årlig redegjørelse om medienes rammevilkår i Stortinget

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Utviklingen går raskt i bransjen, og det er derfor viktig at Stortinget får en slik mulighet, sier fagsjef for næringspolitikk, Bjørn Wisted i MBL.

MBL og de øvrige medieorganisasjonene har fått gjennomslag for at det blir en årlig redegjørelse i Stortinget om medienes rammevilkår og deres muligheter for å fylle samfunnsfunksjonen

I Familie- og kulturkomiteens innstilling til forslag om ny mediestøttelov har Ap, Høyre, Sp, SV og KrF dannet flertall for følgende formulering: "Stortinget ber regjeringen holde en årlig redegjørelse for Stortinget om ytringsfrihet og pressefrihet og om nåsituasjonen og måloppnåelsen i mediepolitikken i Norge."

-Vi er glad for at saksordfører Tage Pettersen (H) bidro til at flertallet i komiteen samlet seg om dette,. Utviklingen går raskt i bransjen, og det er derfor viktig at Stortinget får en slik mulighet, sier fagsjef Bjørn Wisted.

Les hele innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen her.