Avtalemalen mellom NJ og MBL om kjøp og salg av frilansstoff er på plass

Publisert

Avtalemalen skal forenkle prosessen når en frilanser og oppdragsgiver skal inngå avtale. Gjennom avtalen blir partene enige om hva som selges/kjøpes, om opphavsrettigheter og om hvordan avtale honorarer og utgiftsdekning. NJ og MBL anbefaler nå frilansere og oppdragsgivere om å ta malen i bruk.

Malen er basert på Rammeavtalen som er inngått mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes landsforening om kjøp og salg av frilansstoff fra 2018. Den gangen ble partene enige om å lage en anbefalt mal som kan tas i bruk av den enkelte frilanser og oppdragsgiver. Det er denne malen som nå er på plass.

-Denne anbefalte malen er et godt verktøy som medlemmene våre kan ta i bruk ved inngåelse av frilansavtaler. Malen er enkel og grei, og sikrer at avtalen som inngås med frilanseren er i tråd med rammeavtalen. Vårt håp er at bruk av malen fører til at klargjøring rundt overgang av rettigheter. Honorar må på vanlig vis forhandles direkte med den enkelte frilanser, og malen viser til det som er avtalte prinsipper for honorarforhandlingene, sier leder av juridisk avdeling i MBL Pernille A Børset

-Dette er en merkedag for NJs arbeid for å gjøre frilansernes arbeidshverdag mer forutsigbar, sier Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag. -Da vi sammen med MBL laget rammeavtalen for frilanserne var det en viktig forutsetning at vi skulle bli enige om en kontraktsmal. Nå er vi i mål. Jeg håper det bidrar til at det blir enklere for frilansere og oppdragsgivere og inngå avtaler. Det er lagt ned mye godt arbeid for å lage en god mal. Erfaringene som nå gjøres fremover blir viktige i det videre arbeidet for å sikre frilansernes vilkår, sier Frantzen.

Last ned malen her