Bekymret for globale aktørers annonsevekst

Nyhet, Mediepolitikk, Statistikk og analyse

Publisert

-Våre tall for september og oktober viser noe bedring i forhold til august, men fortsatt kraftig fall i annonseinntektene. Med nedstengingen nå opp mot jul vil mange lokalaviser miste annonseinntekter knyttet til lokale arrangementer som ikke kan avholdes, og vi vet ennå ikke hvordan annonsørene generelt vil reagere fremover, sier Øgrey.

Medietilsynets økonomirapport 2015 – 2019, som ble lagt frem i dag, viser at mediene samlet mistet nesten en halv milliard kr i annonseinntekter i 2019, mens anslag for Facebook og Google er at de økte sine inntekter med rundt en milliard.

-I en tid hvor redaktørstyrte journalistiske medier er viktigere enn noensinne er det et tankekors at det er de globale gigantene som vokser i annonsemarkedet. Google og Facebook tar andeler i det norske annonsemarkedet, og deres andel av annonsemarkedet er nå 50 % større enn avisenes samlede andel, sier adm. dir. Randi S. Øgrey. Hun peker videre på at Medietilsynet må medvirke til at de globale digitale aktørene leverer tall til annonsestatistikken.

Stort annonsefall under pandemien

-Vi så i januar og februar at det var en god utvikling for mange mediehus, med mindre fall i annonseinntektene enn tidligere og en hyggelig utvikling i brukerinntektene. Det endret seg kraftig for annonseinntektene da pandemien kom, sier Øgrey.

Rapporten viser at fallet i annonseinntekter var stort for avisene i første del av pandemien, og etter en bedring i sommer falt annonseinntektene igjen i august.

-Våre tall for september og oktober viser noe bedring i forhold til august, men fortsatt kraftig fall i annonseinntektene. Med nedstengingen nå opp mot jul vil mange lokalaviser miste annonseinntekter knyttet til lokale arrangementer som ikke kan avholdes, og vi vet ennå ikke hvordan annonsørene generelt vil reagere fremover, sier Øgrey.

Brukerinntektene stadig viktigere

Rapporten peker på at brukerinntekter øker og blir stadig viktigere for mediehusene. Mediehusene har i lang tid satset tungt på å utvikle den digitale journalistikken, og under pandemien har det journalistiske trøkket vært stort. Det har gitt mange mediehus en god økning i digitale abonnementer både i 2019 og ikke minst i år. I 2018 var økningen i avisenes digitalinntekter større enn nedgangen i papirinntekter. Det var de ikke i 2019. Avisenes digitale inntekter vokste, men mindre enn fallet i papirinntekter.

-Rapporten viser at vi som bransje ikke er i mål. Pandemien akselererer trendene med fall i papirinntektene og økt digitalisering. Inntektene må økes for å sikre mediemangfoldet fremover, sier Øgrey.