Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Ber regjeringen om tiltak som understøtter mediene

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

-Det er både viktig og positivt at regjeringen i dag iverksetter tiltakspakke som kan avhjelpe koronarammede bedrifter. Flere av tiltakene vil komme våre medlemmer til gode. Fremover forventer vi at det vil komme bransjespesifikke tiltak som understøtter medienes viktige jobb, sier MBLs adm. dir Randi S. Øgrey.

-I dag kom regjeringen med flere viktige tiltak, men vi må raskt få på plass ytterligere tiltak for å sikre at bedriftene klarer seg gjennom denne krisen. Det vi er opptatt av er at bedriftene som rammes hardest, skal hjelpes over kneika, slik at alle har en jobb å gå til også når dette er over, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid

Gitt det enorme behovet for informasjon til publikum som epidemien utløser har de redaktørstyrte, journalistiske mediene en svært viktig og kritisk samfunnsfunksjon, i form av faglig fundert, kritisk og uavhengig informasjonsformidling. Forutsetningen for at mediene skal kunne ivareta sin viktige samfunnsfunksjon er at mediene er operative. 

-Vi opplever allerede eksempler på at nyhetsmedier, både lokalt og sentralt, sliter med å få vaktplaner til å gå opp og å få bemannet sentrale funksjoner i både rapporterings- og publiseringsledd og håper på rask avklaring på bransjespesifikke tiltak, sier Øgrey.

Det er avgjørende viktig å sikre et fortsatt mediemangfold både gjennom denne kritiske fasen samfunnet vårt er i, men også etterpå. Og den langsiktige krisen kan bli mindre alvorlig om regjeringen tar viktige grep nå. 

Regjeringen varslet under dagens pressekonferanse at man vil se på muligheten for midlertidig fritak for arbeidsgiver tiltak eller tilsvarene tiltak og dette ville avhjelpe, men det er behov for flere tiltak sier hun.