Britisk rapport: Lokalaviser betyr økt valgdeltakelse

Nyhet, Mediepolitikk, Journalistikk

Publisert

-Vi har flere ganger hatt undersøkelser som viser at lokalpolitikere foretrekker lokalavisen for politiske diskusjoner fremfor sosiale medier. Denne undersøkelsen gir dem rett, sier MBLs næringspolitiske fagsjef Bjørn Wisted.

En fersk rapport fra britiske myndigheter konkluderer med at det er en sammenheng mellom britiske lokalavisers opplag og valgoppslutningen. – Dette indikerer at man kan tallfeste betydningen av lokalaviser for lokaldemokratiet, og er inspirerende for MBLs 149 lokalaviser, sier fagsjef Bjørn Wisted.

Nettavisen Helt Digital oppsummerer den britiske rapporten med følgende tre hovedpunkter:

Valgoppslutningen økte med 0,37 prosentpoeng for hvert prosentpoeng større opplag lokalavisen hadde i valgkretsen.

Tilstedeværelsen av to lokalaviser økte valgoppslutningen med 1,27 prosentpoeng for hvert prosentpoeng vekst i opplaget. For aviser med færre utgivelser per uke enn dagsaviser er tallene lavere, men også positive.

-Vi har flere ganger hatt undersøkelser som viser at lokalpolitikere foretrekker lokalavisen for politiske diskusjoner fremfor sosiale medier. Denne undersøkelsen gir dem rett, sier Wisted.