Britisk undersøkelse: Kun halvparten av det annonsørene bruker havner hos publisistene

ANFOs adm dir Jan Morten Drange.

I en omfattende undersøkelse fra Storbritannia fremkommer at kun halvparten av det annonsørene bruker havner hos publisistene.

-Resten havner hos forskjellige mellommenn i adtech industrien, forklarer ANFOs adm dir Jan Morten Drange og legger til at 15% av det annonsør bruker faktisk ikke kan redegjøres for i det hele tatt. -Jeg vil tro at mange annonsører og media opplever begge deler som utfordrende. Prosjektet belyser både en komplisert kostnadsside knyttet til programmatisk og underliggende mangelfull transparens, men er også en utstrakt hånd til bransjen for utvikling, forbedring og standardisering, sier han.

ISBA (En organisasjon tilsvarende ANFO i UK) tok initiativet til undesøkelsen. Den er gjennomført av PWC på vegne av organisasjonen ISBA og i et samarbeid med AOP (som er en organisasjon for online publisister, tilsvarende MBL i Norge).

 

-Hvor store likheter det er mellom det som belyses i denne analysen fra UK og Norge vet vi ikke. Vi som dere håper at situasjonen her er bedre enn tallene fra UK viser, sier Drange.

Her er undersøkelsen

Saken er opprinnelig publisert på ANFO sin blogg